Προκήρυξη για 1260 θέσεις στην πυροσβεστική

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα  (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών.

Κατεβάστε την προκήρυξη (pdf) από το fireservice.gr

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 27-12-2007 μέχρι και 15-01-2008 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00΄ μέχρι 14.00΄ (σχετικές πληροφορίες στο αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης)

{ Ημερομηνία: 28-12-2007 (01:23:20) }

Και κάτι ακόμη...

email

Η μορφή ενός έγκυρου email - Ποια μορφή έχει μια διεύθυνση email

ιστοσελίδα

Τι χρειάζεται για μια ιστοσελίδα; - Τρία είναι τα βασικά σημεία για να υπάρξει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ