Πως υπολογίζεται η ημερομηνία για το Πάσχα

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι το Πάσχα δεν πέφτει κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία. Ένας καθηγητής που είχαμε στο λύκειο μας είχε δώσει έναν τύπο με βάση τον οποίο μπορείς να βρεις την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που περιλαμβάνει η χρονολογία, π.χ. 2017, 2018 κτλ.

Πασχαλινά αυγά

Ίσως το έχω σημειωμένο σε κάποιο σχολικό βιβλίο, αλλά σκέφτηκα τώρα που έχουμε το ιντερνέτ, ότι είναι πιο εύκολο να το αναζητήσω εδώ και με την ευκαιρία βρήκα διάφορες σχετικές πληροφορίες.

Δύο σελίδες που βρήκα αρκετές πληροφορίες είναι οι εξής:

Γενικά το Πάσχα πέφτει από τις 4 Απριλίου μέχρι τις 8 Μαΐου και ο υπολογισμός της ημερομηνίας γίνεται με βάση την ημερομηνία που πέφτει η πρώτη πανσέληνος μετά την εαρινή ισημερία (δηλαδή μετά τις 21 Μαρτίου).

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Έστω για παράδειγμα το έτος που θέλουμε να υπολογίσουμε είναι το 2018.

Διαιρούμε το 2018 με το 19 και προκύπτει 106 και υπόλοιπο 4. Οπότε α=4

Διαιρούμε το 2018 με το 4 και προκύπτει 504 και υπόλοιπο 2. Οπότε β=2

Διαιρούμε το 2018 με το 7 και προκύπτει 288 και υπόλοιπο 2. Οπότε γ=2

Πολλαπλασιάζουμε το α με το 19, σε αυτό που προκύπτει προσθέτουμε 15 και αυτό που προκύπτει το διαιρούμε με το 30. Το αποτέλεσμα είναι το 3 και υπόλοιπο 1. Οπότε δ=1

Πολλαπλασιάζουμε το β με το 2, το γ με το 4, το δ με το 6 και προσθέτουμε τα αποτελέσματα τους. Στο αποτέλεσμα προσθέτουμε 6 και αυτό που προκύπτει το διαιρούμε με το 7. Προκύπτει 3 και υπόλοιπο 3, οπότε ε=3.

Προσθέτουμε το δ με το ε και στο αποτέλεσμα τους προσθέτουμε 4, οπότε προκύπτει 8.

Έτσι το Πάσχα για το 2018 υπολογίζεται στις 8 Απριλίου.

Αν το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο του 30, τότε η ημερομηνία πηγαίνει στον Μάϊο, δηλαδή αν το αποτέλεσμα ήταν 32, τότε η ημερομηνία θα ήταν 2 Μαΐου.

Φαίνεται λίγο μπερδεμένο αλλά απλές πράξεις είναι. Να προσθέσω ότι ο συγκεκριμένος υπολογισμός αφορά το Ορθόδοξο Πάσχα, για το Καθολικό υπάρχει διαφοροποίηση.

{ Ημερομηνία: 06-04-2017 (09:40:01) }